Bc. Barbora Štaudová

Diplomová práce

Molekulární typizace bakteriocinů produkovaných bakteriálními kmeny izolovanými z klinického materiálu

Molecular typing of bacteriocins produced by bacterial strains isolated from clinical material
Anotace:
Druh E. coli je běžnou součástí lidské střevní mikroflóry. Kmeny E. coli produkují dva typy bakteriocinů – koliciny a mikrociny. Jde o látky s antibiotickou povahou, které usmrcují bakterie stejného či blízce příbuzného druhu. Komensální kmeny E. coli z gastrointestinálního traktu (GIT) pacientů byly na základě klinického obrazu rozděleny do tří skupin. Kontrolní skupinu tvořilo 261 kmenů izolovaných …více
Abstract:
E. coli is a common component of human intestinal microflora. E. coli strains produce two types of bacteriocins - colicins and microcins. These antimicrobial substances are able to kills bacterial strains of the same or closely related species. Commensal strains of E. coli from GIT were isolated from three groups of patients. Control group consisted of 261 strains isolated from patients without bacterial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta