Bc. Pavel Šťastný

Diplomová práce

Klimatické změny a ekonomická produkce

Climatic Changes and Economic Production
Anotace:
Práce má za cíl zkoumat dopady klimatických změn ve formě změny průměrných teplot a změny srážek. Dopady klimatických změn byly nejprve analyzovány s pomocí dostupné literatury na globální úrovni a poté analýza přechází na úroveň jednotlivých států. Ústředním postupem zkoumání klimatických dopadů je Ricardiánská metoda, kdy je pro sledování vlivu klimatických změn pozorována hodnota zemědělské půdy …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to study the impacts of climate change in form of changes in average temperatures and changes in precipitation. The impacts of climate change were analyzed at global level using available literature and then the analysis is also made on national level. The main method of studying climate change impacts is Ricardian method, which observes value of farm land per unit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie / Ekonomie

Práce na příbuzné téma