Ing. Alena Rynešová

Bakalářská práce

Využití médií k podpoře prodeje - tištěná, elektronická

Usage media to support sales - printed, electronic
Anotace:
Abstrakt Ve své bakalářské práci porovnávám elektronická a tištěná média. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji marketingu, podpoře prodeje, reklamě a dále analyzuji druhy médií, ve kterých se reklama vyskytuje. Tím zkoumám vliv reklamy na společnost. Prakticko-aplikační část informuje o možných typech výzkumu a věnuje se dotazníkovému šetření …více
Abstract:
Abstract In my bachelor thesis I Compaq electronic with printed media. The work is divided into two parts, namely on theoretical and practical one. In theoretical parts I devote to marketing, sale support, advertisement and further I analyze the types of media, where an advertisement occurs. In this way I inquire the impact of advertising on society. The practical-application part informs about the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Anna Kočová
  • Oponent: Ing. Antonín Kotrbatý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní