Kateřina PAVLOVSKÁ

Bakalářská práce

Česká televizní produkce v žánru kriminálních a detektivních seriálů a sérií vysílaných v roce 2016

Czech television production in the genre of criminal and detective series broadcast in 2016
Anotace:
Bakalářské práce se bude věnovat české televizní produkci v žánru kriminálních a detektivních seriálů a sérií vysílaných v roce 2016. Práce se zaměří na žánrovou analýzu jednotlivých podob kriminální fikce a pokus o jejich roztřídění, popř. postižení specifik žánrové produkce jednotlivých TV stanic. Metodologicky bude vycházet z publikací zabývajícími se obecnými žánrovými vymezením jednotlivých podob …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on czech television production in the genre of criminal and detective series broadcast in 2016. The work will include a genre analysis of criminal fiction and their classification, or t he specifics of the production of individual TV stations. The genre definition of individual forms of crime fiction will be based on books The televsion genre book by Glen Creeber, Crime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLOVSKÁ, Kateřina. Česká televizní produkce v žánru kriminálních a detektivních seriálů a sérií vysílaných v roce 2016. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Divadelní věda - Filmová věda