Bc. Petra Španihelová

Master's thesis

Hotelový development se zaměřením na rozvoj hotelových společností.

Hotel development with a focus on expansion of the hotel companies
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje Hotelu Sněžka a všemi aspekty s tím spojené. Cílem práce je na základě různých analýz navrhnout hotelu investice s cílem zvýšení kvality služeb a podpoření zvýšení výnosů.
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of Hotel Snezka and all the related aspects. The aim of the thesis is based on different Analyzes to design hotel investments in order to improve quality of service and support revenue growth.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2017
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)