Bc. Petra Španihelová

Master's thesis

Hotelový development se zaměřením na rozvoj hotelových společností.

Hotel development with a focus on expansion of the hotel companies
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje Hotelu Sněžka a všemi aspekty s tím spojené. Cílem práce je na základě různých analýz navrhnout hotelu investice s cílem zvýšení kvality služeb a podpoření zvýšení výnosů.
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of Hotel Snezka and all the related aspects. The aim of the thesis is based on different Analyzes to design hotel investments in order to improve quality of service and support revenue growth.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedúci: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)