Bc. Milan Záleský

Master's thesis

Experimentální porovnání knihoven na detekci emocí pomocí webkamery

Experimental comparison of emotion detection libraries using web cam
Abstract:
Práce se zabývá experimentálním porovnáním knihoven na detekci emocí pomocí webkamery. Popisuje emoce obecně, využití informačních technologií k detekci tváře a rozpoznání výrazu obličeje a způsoby návrhu experimentu. S ohledem na specifičnost výrazů tváře jsou definovány a měřeny různé proměnné, za účelem otestování stanovených hypotéz. K nim se váže experiment obsahující deset účastníků projevujících …more
Abstract:
This master's thesis deals with an experimental comparison of libraries for emotion recognition using webcam. It describes emotions in general, using information technologies to detect face and recognize facial expression, and the ways of designing an experiment. Considering the specificity of facial expressions, various variables are defined and measured in order to test defined hypotheses. These …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 2. 2016
  • Supervisor: RNDr. Zdenek Eichler
  • Reader: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.