Mgr. Martin Novák

Bachelor's thesis

Vnímání mocenských vztahů mezi studenty vysokých škol: kolektivní biografie

Perception of Power Relationships among University Students: Collective Biography
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje otázce moci a mocenských vztahů v univerzitním prostředí, především situacím zneužití moci. Prožívání moci bylo zkoumáno v kontextu studia na Masarykově univerzitě. V teoretické části jsou představeny teorie šikanování a nezdvořilosti, které bývají považovány za příklady zneužívání moci v organizaci. Práce však prezentuje i kritické pohledy na některé aspekty těchto teorií …viac
Abstract:
This bachelor thesis concerns the matter of power and power relationships in the academic setting, particularly the situations in which power is abused. Experiencing of power in relationships was explored in the context of studies at Masaryk University. The theoretical part of this thesis introduces theories of bullying and incivility which are usually thought of as examples of power abuse in organizations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií