Bc. Pavlína Hornová

Bakalářská práce

Dokumentární film Fífa

Documentary film Fífa
Anotace:
Tato produktová bakalářská práce se věnuje interpretaci a reflexi vlastního audiovizuálního díla - dokumentárního filmu Fífa. Práce se skládá ze dvou částí, a sice ze samotného dokumentárního filmu a z textové teoretické části. Dokument je portrétem Filipa, řečeného Fífa, který prostřednictvím obrazu a vlastních promluv odhaluje dvě stránky své osobnosti - studenta fyziky a herce improvizačního divadla …více
Abstract:
This product bachelor thesis deals with interpretation and reflection of the own audiovisual work - documentary film Fífa. The thesis consists of two parts, namely, that is of the documentary film itself and the text theoretical part. The documentary is a portrait of Filip, called “Fífa”, who via image and his own speeches reveals two sides of his personality - a physics student and an improvisational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Rodrigo Morales
  • Oponent: Marek Petřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika