Ing. Kristýna Bílková

Diplomová práce

Úprava individuálních pracovních smluv v Nařízení Brusel Ibis a Nařízení Řím I

Regulation of Employment Contracts under Brussels Ibis Regulation and Rome I Regulation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou individuálních pracovních smluv v Nařízení Brusel I bis a Nařízení Řím I. Nejdříve je shrnuta právní úprava pojmu individuální pracovní smlouva v hlavních pramenech. Následně se práce věnuje určení příslušnosti u individuálních pracovních smluv a prorogaci. V neposlední řadě je rozebráno určení práva rozhodného a možnosti volby práva. Důraz je v práci kladen …více
Abstract:
This thesis deals with individual employment contracts in the Brussels I bis Regulations and Rome I Regulations. First, the concept of individual employment contracts is summarized with respect to the major sources of regulation. Then, jurisdiction and the jurisdiction clause are described. Last but not least, I have analyzed which particular types of law are applicable to individual employment contracts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta