Lucie HAVLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Nácvik a hodnocení soběstačnosti u pacientů s transverzální míšní lézí v subakutním stádiu

Training and evaluation of independence in patients with spinal cord lesion in the subacute stage
Anotace:
Tato práce se zabývá hodnocením a nácvikem soběstačnosti u pacientů s transverzální míšní lézí v subakutním stádiu. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou transverzálních míšní lézí, dále popisuje zdravotní důsledky a komplikace míšních lézí a možnosti ergoterapie v rehabilitaci spinálních pacientů. V praktické části je popsána kazuistika …více
Abstract:
This work deals with the assessment and practicing of self-sufficiency in patients with spinal cord lesions in the subacute stage. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the characteristics of the spinal cord lesions, and describes the health consequences and complications of spinal cord lesions and the possibilities of rehabilitation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Guřan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍČKOVÁ, Lucie. Nácvik a hodnocení soběstačnosti u pacientů s transverzální míšní lézí v subakutním stádiu. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie

Práce na příbuzné téma