Bc. Kateřina Vidličková

Diplomová práce

Strategie integrace motivů kouzelného Jiného světa ve velšské křesťanské literatuře 12. století

Integration strategies of Other World motives in the twelfth-century Christian literature from Wales
Anotace:
Tato práce se zabývá strategiemi integrace motivů kouzelného Jiného světa, které nevycházejí z křesťanské mytologie, v textech vrcholně středověkých autorů pocházejících z Walesu, jejichž hlavním tématem byla britská a velšská historie a kultura. Zkoumanými prameny jsou Dějiny britských králů Geoffreyho z Monmouthu a Putování Walesem a Popis Walesu Geralda z Walesu, které byly určené latinsky vzdělané …více
Abstract:
My thesis examines strategies used for integration of motifs from the magical non-Christian Otherworld, in works of medieval authors from Wales. The main topics of these works are British and Welsh history and culture. My primary sources are Historia regum Britaniae by Geoffrey of Monmouth and Itinerarium and Descriptio Cambiare by Giraldus Camriensis, which were written in Latin and intended for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika