Bc. Iveta Škodová

Bakalářská práce

Vliv světelných podmínek na kvalitu barevného vjemu.

The effect of light conditions for the color perception
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem světelných podmínek na kvalitu barevného vjemu. První kapitola se zabývá světlem samotným, historickým přístupem k němu, jeho fyzikální povahou a podmínkám a zdrojům osvětlení. Další část se zaobírá přijímačem světla, tedy sítnicí a především fotoreceptory, na jejichž správném fungování celý proces zpracování informace závisí. Hlavní část práce se věnuje vlivu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of light conditions on the quality of color perception. The first chapter deals with light itself, the historical approach to it, its physical nature and conditions and sources of illumination. The next part deals with the light receiver, ie the retina and especially the photoreceptors, on whose proper functioning the whole process of information processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Patočková
  • Oponent: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie