Ivan Jarabinský

Bakalářská práce

Možnosti úpravy volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Possibilities of Adjustment of the Electoral System for the Czech Parliament's Chamber of Deputies
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit vhodnost varianty změny volebního systému, jež byl schválen vládou v únoru 2009. K dosažení tohoto cíle je použita metoda komparace. Vládní model je srovnán s dalšími projednávanými vládními modely, možnými volebními systémy inspirovanými v jiných západoevropských státech a s volebním systémem účelově navrženým tak, aby co nejlépe splnil vládní požadavky. Mezi tyto požadavky …více
Abstract:
The aim of the thesis is to assess suitability of the version of the bill which was passed by the government in February 2009. There is used the method of comparing to achieve this aim. The governmental model is compared with another discussed governmental models, potential electoral systems inspired by another West-European countries and with electoral system which was pragmatically designed to realize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1173

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2010
  • Vedoucí: Jan Outlý
  • Oponent: Kamil Švec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv