Ivan Jarabinský

Bachelor's thesis

Možnosti úpravy volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Possibilities of Adjustment of the Electoral System for the Czech Parliament's Chamber of Deputies
Abstract:
Cílem práce je zhodnotit vhodnost varianty změny volebního systému, jež byl schválen vládou v únoru 2009. K dosažení tohoto cíle je použita metoda komparace. Vládní model je srovnán s dalšími projednávanými vládními modely, možnými volebními systémy inspirovanými v jiných západoevropských státech a s volebním systémem účelově navrženým tak, aby co nejlépe splnil vládní požadavky. Mezi tyto požadavky …more
Abstract:
The aim of the thesis is to assess suitability of the version of the bill which was passed by the government in February 2009. There is used the method of comparing to achieve this aim. The governmental model is compared with another discussed governmental models, potential electoral systems inspired by another West-European countries and with electoral system which was pragmatically designed to realize …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2010
  • Supervisor: Jan Outlý
  • Reader: Kamil Švec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv