Mgr. Peter Langer

Bakalářská práce

Nástroj pro ukládání SVG obrázků do relační databáze

A Tool for Storing SVG Pictures in a Relational Database
Abstract:
I have studied methods of analysing and design of information systems. Then I have designed relation schema suitable for storing graphical format SVG (Scalable Vector Graphics). I have designed and implemented system, that takes SVG picture on input, decompose it, and store each element in relation database.
Abstract:
Preštudoval som metódy analýzy a návrhu informačných systémov. Navrhol som relačnú schéma vhodnú pro ukladanie grafického formátu SVG (Scalable Vector Graphics). Cielem pritom nie je ukladať soubory ako celky, ale zpracovávat jednotlivé elementy obrázku. Štruktúra databázy teda odpovedá štruktúre SVG formátu. Ďalej som navrhol a implementoval systém, který na vstupu vezme SVG obrázok, ten rozloží na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma