Theses 

Využití přímého prodeje firmou Avon Cosmetics se zaměřením na online prodej – Mária Marchynová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Mária Marchynová

Bakalářská práce

Využití přímého prodeje firmou Avon Cosmetics se zaměřením na online prodej

Application of a Direct Selling by Avon Cosmetics Company with Focus on Online Selling

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na analýzu online marketingu a prodeje společnosti Avon Cosmetics, jakožto společnosti využívající typ osobního a přímého prodeje. První kapitola je zaměřená na představení společnosti Avon Cosmetics. Druhá kapitola je věnovaná osobnímu a přímému prodeji. Ve třetí kapitole je analyzován přímý marketing, jak z teoretického, tak z praktického hlediska na příkladu firmy Avon Cosmetics. Čtvrtá kapitola je věnována internetovému marketingu s konkrétní analýzou internetového marketingu firmy Avon Cosmetics. V páté kapitole jsou popsány druhy podpory prodeje na internetu s následnou analýzou druhů používaných firmou Avon Cosmetics. Poslední šestá kapitola je věnována internetovým komunikačním prostředkům, taktéž s praktickou ukázkou na příkladu firmy Avon Cosmetics.

Abstract: The principal aim of this thesis is to analyze online marketing and selling of Avon Cosmetics company, focusing on it's personal and direct selling. The first chapter introduces the company and the second deals with personal and direct selling. Theoretical part, which forms the third chapter of the thesis, characterizes direct marketing and its practical application within the company. The fourth chapter is dedicated to internet marketing with an example analysis of Avon Cosmetics. Types of internet sales support are defined in the chapter five, as well as the analysis of their applications in case of Avon Cosmetics. The last, sixth chapter, is dedicated to internet communication tools, with examples based on Avon Cosmetics company.

Klíčová slova: sociální média, Avon, přímý prodej, přímý marketing, internetový marketing, online prodej, osobní prodej

Keywords: Avon, direct selling, direct marketing, personal selling, internet marketing, online selling, social media

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Miroslava Zamykalová
  • Oponent: Marta Lišková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45388


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz