Theses 

Zjišťování a komparace úrovně tělesné zdatnosti policistů mezi jednotlivými útvary Speciálních pořádkových jednotek Policie ČR. – Kamil MINAŘÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kamil MINAŘÍK

Bakalářská práce

Zjišťování a komparace úrovně tělesné zdatnosti policistů mezi jednotlivými útvary Speciálních pořádkových jednotek Policie ČR.

Survey and Comparing of Policemen Physical Condition Level Among Different Departments of Special Riot Units and Detecting Factors Influencing Its Efficiency.

Anotace: Cílem této práce bylo zjišťování a komparace úrovně tělesné zdatnosti policistů mezi jednotlivými útvary Speciálních pořádkových jednotek Policie ČR. Provedeným výzkumem, který se skládal ze sběru dat výsledků prověrek tělesné zdatnosti a jejich následným porovnáním za použití statistických metod byl zjištěn statisticky významný rozdíl úrovně tělesné zdatnosti policistů útvaru SPJ Ústí nad Labem v porovnání s policisty z útvaru SPJ Brno. Rovněž byl zjištěn statisticky významný rozdíl úrovně tělesné zdatnosti policistů útvaru SPJ Ostrava v porovnáním s policisty z útvaru SPJ Brno. Rozdíl v úrovni tělesné zdatnosti policistů SPJ Ústí nad Labem a úrovní tělesné zdatnosti policistů SPJ Ostrava se ukázal jako statisticky nevýznamný.

Abstract: The aim of this diploma work was detecting and comparison of physical condition level among particular formations of Special Riot Units of Czech Police. The survey, which consists of collecting results of physical condition tests and their comparison using statistic methods, showed that there is a significant difference of physical condition level between police officers of Special Riot Unit in Ústí nad Labem and Special Riot Unit in Brno. As well there was detected statistically significant difference between physical condition level of police officers in Special Riot Unit in Ostrava and Special Riot unit in Brno. The difference between level of physical level of Special Riot Unit in Ústí nad Labem and Special Riot Unit in Ostrava was detected as statistically insignificant.

Klíčová slova: Komparace, tělesná zdatnost, Testy kondiční zdatnosti, Policie ČR, Speciální pořádková jednotka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=171463 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MINAŘÍK, Kamil. Zjišťování a komparace úrovně tělesné zdatnosti policistů mezi jednotlivými útvary Speciálních pořádkových jednotek Policie ČR.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz