Bc. Daniel Vašta, DiS.

Bachelor's thesis

Využití algoritmického obchodování na devizových trzích

Use of Algorithmic Trading on Foreign Exchange
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na využití algoritmického obchodování na devizových trzích. Shrnuje a popisuje možnosti analýzy trhu z hlediska technického, fundamentálního a psychologického, u prvního jmenovaného pak zejména jeho význam při návrhu obchodní strategie. Práce se dále tematicky věnuje samotné problematice návrhu obchodní strategie vhodné k následné automatizaci a jejímu finálnímu testování po …more
Abstract:
This thesis is aimed on use of algorithmic trading on foreign exchange. It summarizes and discusses the possibility of a market analysis from the technical, fundamental and psychological aspect, at first appointed especially, its importance in the field of trading strategy design. Furthermore, the theme of this paper focuses on an issues of designing trading strategy suitable for its subsequent automatization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní