Mgr. Miroslava Matušková

Diplomová práce

Zdraví podporující a zdraví ohrožující chování dospělých respondentů ve vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám

Health-boosting and health-threatening behaviour in adult respondents in relation to chosen personal characteristics
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vybraných osobnostních charakteristikách ve vztahu k chování k vlastnímu zdraví. V teoretické části se zaměřuje na mapování chování souvisejícího se zdravím, popisuje specifika zdraví ohrožujícího a zdraví podporujícího způsobu chování, a jeho vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám. Konkrétně je zacílena na copingové strategie, temperament v pojetí Cloningera a depresivitu …více
Abstract:
The focus of the thesis is the differences of chosen personal characteristics and their health-related behavior in two separate groups. The theoretical section survey and records individual health-related behavior. It describes the specifics of health-boosting and health-threatening behavior and its relationship to chosen personal characteristics. Specifically, it is aimed at coping strategies, temperament …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta