MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Disertační práce

Využití GABA-ergních látek v pooperační analgezii

Use of GABA-ergic agonists in post-operative analgesia
Anotace:
Úvod: Na našem pracovišti používáme standardně po hrudních operacích kontinuální epidurální analgezii. V některých případech není zajištěna dostatečná úroveň analgezie nebo pacienti použité lokální anestetikum a opioid netolerují, případně u toxikomanů se chceme opioidům vyhnout. Sledovali jsme analgetický účinek epidurálně nebo intratékálně aplikovaného midazolamu. Metodika: V první části souboru …více
Abstract:
Background: At our department continuous epidural analgesia is employed for pain relief after thoracic surgery, using a mixture of bupivacaine and sufentanil, supplemented with nonsteroidal anti-inflammatories or paracetamol. However, this method is not sufficient for all patients, and some side effects may occur, too. We studied the effects of epidural or intrathecal midazolam on the level and duration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 11. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie