Mgr. Marie Hnátková

Diplomová práce

Vliv rodiny a sociálního prostředí na pohybovou aktivitu dětí mladšího školního věku

The influence of family and social environment on physical activity of primary school children
Anotace:
Diplomová práce „Vliv rodiny a sociálního prostředí na pohybovou aktivitu dětí mladšího školního věku“ pojednává o rodině a jejím postoji k pohybové aktivitě, který předává svým dětem. Tato práce má poukázat na to, že pohyb je důležitou součástí života dětí a zlepšuje kvalitu jejich života. Rodina tak hraje nejdůležitější roli v utváření postojů dětí k pohybu a ovlivňuje jejich pozdější životní styl …více
Abstract:
Diploma thesis "The influence of family and social environment on physical activity of children of primary school age" deals with a family and their attitudes to physical activity, which transmits their children. This paper has pointed out that the move is an important part of children's lives and improving their quality of life. The family plays a key role in shaping the attitudes of children to move …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy