Mikuláš Pýcha

Diplomová práce

Existence EGAP pohledem tržních a státních selhání (přínosy a náklady EGAP z pohledu České republiky)

The existence of EGAP in relation of market and state failures (costs and benefits of EGAP for Czech Republic)
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku státních zásahů do ekonomiky a věnuje se teoretickému vymezení různých ideových směrů, které státní zásahy podporují anebo odsuzují. Konkrétně se však diplomová práce zaměřuje na podporu domácích vývozních firem. V České republice působí dvě vývozně úvěrové instituce, zaprvé Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) a zadruhé Česká exportní banka …více
Abstract:
Diploma thesis focuses on an issue regarding the state interventions into market economy and provides the explanation, how does different economic ideas approach this issue and whether they support or deny the state interventions. It focuses in detail on support that is provided towards exporting companies. Czech Republic has two export credit agencies, firstly Export Guarantee and Insurance Corporation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Martin Mandel
  • Oponent: David Havlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70664