Mgr. Alena Matyášová

Bakalářská práce

The Social and Cultural Aspects of Slave Life

The Social and Cultural Aspects of Slave Life
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem otroctví na kulturní a sociální život otroků ve Spojených státech amerických. Zaměřuje se na situaci otroků před občanskou válkou, jejich rodinný život, kulturu, vzdělání, náboženství a životní styl. Výzkum byl podložen tištěnými zdroji a zdroji z internetu včetně sepsaných vyprávění otroků a akademickými publikacemi. Práce je rozdělena do osmi kapitol a každá …více
Abstract:
This thesis deals with the impact of slavery on cultural and social life of slaves in the United States of America. It is concerned with the situation of slaves before the Civil War, their family life, culture, education, religion and lifestyle. The research was based on various sources, either online or printed, including slaves' narratives and academic publications. The thesis is divided into eight …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.