Theses 

Zavádzanie novej značky na trh, alebo ako sa buduje značka po vyše 120 rokoch nanovo – Mikuláš Sisák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mikuláš Sisák

Bakalářská práce

Zavádzanie novej značky na trh, alebo ako sa buduje značka po vyše 120 rokoch nanovo

Zavedení nové značky na trh, nebo jak se buduje značka po více než 120 letech nanovo

Anotace: Tématem této práce je budování značky v návaznosti na bohatou historii firmy. Cílem je navržení takových marketingových aktivit, které povedou k posílení dané značky. Práce je zaměřena na oblast marketingu služeb a analyzovanou firmou je Hotel Lomnica. Jedná se o nejstarší hotel v regionu Vysokých Tater, s více než 120 letou historií. V práci je hotel analyzován pomocí několika marketingových nástrojů, jako například: marketingový mix, SWOT analýza nebo komunikační mix. Popis marketingové komunikační strategie je předmětem návrhové části práce. Stejně tak i CSR oblast představuje aktivity, které Hotel Lomnica v současnosti využívá a plánuje s těmito aktivitami pokračovat i do budoucna.

Abstract: The theme of this bachelor thesis is building a brand in line with the rich history of the company. The goal is to design marketing activities that will lead to brand strength. The work is focused on the area of service marketing and the analyzed company is Hotel Lomnica. It is the oldest hotel in the High Tatras region, with over 120 years old history. In the work, the hotel is analyzed by using several marketing tools, such as: marketing mix, SWOT analysis or communication mix. The description of the marketing communication strategy is the subject of the propose part of the bachelor thesis. CSR area represents activities that Hotel Lomnica uses and plans to continue with these activities for the future.

Abstract: Témou tejto bakalárskej práce je budovania značky v nadväznosti na bohatú históriu firmy. Cieľom je navrhnutie takých marketingových aktivít, ktoré povedú k posilneniu danej značky. Práca je zameraná na oblasť marketingu služieb a analyzovanou firmou je Hotel Lomnica. Jedná sa o najstarší hotel v regióne Vysokých Tatier, s viac ako 120 ročnou históriou. V práci je hotel analyzovaný pomocou niekoľkých marketingových nástrojov, ako napríklad: marketingový mix, SWOT analýza alebo komunikačný mix. Opis marketingovej komunikačnej stratégie je predmetom návrhovej časti bakalárskej práce. Rovnako tak aj CSR oblasť predstavuje aktivity, ktoré Hotel Lomnica v súčasnosti využíva a plánuje s týmito aktivitami pokračovať aj do budúcna.

Klíčová slova: marketing, marketingová komunikace, značka, budování značky, branding, SWOT analýza, marketingový mix, CSR, marketing služeb, hotelnictví

Keywords: marketing, marketing communication, brand, branding, SWOT analysis, marketing mix, CSR, marketing services, hotels, marketing communication strategy

Klíčová slova: marketing, marketingová komunikácia, značka, budovanie značky, branding, SWOT analýza, marketingový mix, CSR, marketing služieb, hotelierstvo

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Jana Přikrylová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/6875 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:35, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz