Marcel Vrobel

Diplomová práce

MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS

MICRO RESERVING MODEL V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ S VYUŽITÍM ROZŠIŘENÝCH ZOBECNĚNÝCH LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ.
Anotace:
V této práci byl navržen deterministický model určených, pro tvorbu rezerv na základě individuálního vývoje škodných událostí. Navržený model je vytvořen na základě představené literatury a jeho struktura je představena jako seznam proměnných. Tyto proměnné jsou napřed definované, a poté predikované s pomocí zobecněných lineárních regresních modelů (GLM) a jeho rozšíření ve formě Hurdle a Zero-inflated …více
Abstract:
This paper develops a deterministic model for individual claim level reserving. The proposed model is based on collected literature and its structure is decomposed and presented as a list of variables. These variables are firstly defined and then predicted with the usage of generalized linear models (GLM) and its extensions in form of Hurdle and Zero-inflated models. These variables are then combined …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Pavel Zimmermann
  • Oponent: Michal Gerthofer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74006

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika

Práce na příbuzné téma