Kamila Bušová

Bachelor's thesis

Mezigenerační vztahy v dnešní rodině - vztah vnoučat k prarodičům

Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku mezigeneračních vztahů v současné rodině, konkrétněji na vztahy vnoučat k prarodičům. Cílem práce je popsat tyto mezigenerační vztahy v rodině, dále také zjistit vztahy pozdně adolescentních vnoučat ke svým prarodičům. Teoretická část práce se zabývá současnou rodinou, funkcemi rodiny a typy rodin. Dále je práce orientována na historii rodiny. Následující …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on intergenerational relationships in postmodern family, more specifically on the relations of grandchildren to their grandparents. The aim of the bachelor thesis is to describe these intergenerational relationships in family and to find out what relationships have the late adolescent grandchildren with their grandparents. The theoretical part deals with current family, family …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Křišťálová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bušová, Kamila. Mezigenerační vztahy v dnešní rodině - vztah vnoučat k prarodičům. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická