Andrea Machurová

Bakalářská práce

Místní poplatky a jejich efektivnost - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek za ubyvací kapacity

Local taxes and their efficiency - spa and recreation charge and and accomodation capacity tax
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Místní poplatky a jejich efektivnost – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity se zabývá výběrem místních turistických poplatků v Olomouckém kraji a jejich následnému efektivnímu použití místními úřady. Cílem této bakalářské práce je prokázat, že výběr těchto turistických poplatků je efektivní a dostačující a zda je dále efektivně využit …více
Abstract:
This bachelor´s thesis called ´Efficiency of Local Tourist Taxes – Spa and Recreation Charge and Accomodation Capacity Tax´ deals with local tourist taxes in the area of Olomouc region in relation to their collection and use by local authorities. The aim of this thesis is to prove that collecting tourist taxes is effective and sufficinet; and it is also efficiently used to cover expenses on tourist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta