Jana BARTONÍKOVÁ

Bakalářská práce

Úloha azylového domu pro matky s dětmi a ženy v tísni v Kroměříži v řešení jejich nepříznivé sociální situace

Role of shelter for mothers with children and women in distress in Kroměříž in resolving their adverse social situation
Anotace:
Cílem bakalářské diplomové práce bylo zjistit, jaké důvody přiměly klientky vybraného zařízení vyhledat tento typ ubytování, zmapovat činnosti, které v rámci sociální služby azylové domy využívají, a ověřit, zda nabídka služeb odpovídá potřebám klientek. Pro empirické šetření jsem zvolila kvantitativní výzkumnou strategii, k získání dat jsem použila techniku dotazování. Nástrojem sběru dat byl strukturovaný …více
Abstract:
The objective of this bachelor diploma thesis was to find out the reasons that lead clients to choose these specific types of accommodation, to map activities which are used by asylum house in a social service context and to verify if the services offered corresponds with the need of clients. I used a quantitative research strategy for empirical investigation and I used interviewing techniques for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTONÍKOVÁ, Jana. Úloha azylového domu pro matky s dětmi a ženy v tísni v Kroměříži v řešení jejich nepříznivé sociální situace. Valašské Meziříčí, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mj606u mj606u/2
7. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.