Bc. Veronika Dušková

Diplomová práce

Sdílená ekonomika v ubytovacích službách v České republice

Sharing Economy in Accommodation Services in the Czech republic.
Anotace:
Má diplomová práce se zabývá poptávkou po sdíleném ubytování v Praze. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat poptávku po sdíleném ubytování a porovnat jejich platformy. Dílčím cílem je zjistit díky čemu popularita sdíleného ubytování tak roste oproti klasickým ubytovacím službám. Popisuje základní problematiku týkající se ubytovacích služeb a sdílené ekonomiky jako takové. Dále popisuje příklady …více
Abstract:
My Master´s Dissertation deals with the demand for shared accommodation in Prague. The main aim of this Master´s Dissertation is to analyze the demand for shared accommodation and to compare their platforms. The partial aim is to find out what makes the popularity of shared accommodation and why it is rising more than traditional accommodation services. It describes basic issues related to accommodation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/eotwj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství