Bc. Stanislava Kachmanová

Master's thesis

Stochastické modely úrokové míry

Stochastic models of interest rate
Abstract:
In this diploma thesis we study stochastic models of interest rate, more precisely Vašíček model and CIR model of interest rate. In theoretical part we start with focusing on importance of interest rates and definition of short-term interest rate. Then we introduce and explain basic terms of stochastic analysis. After that we come straight to detailed description of stochastic differential equations …more
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme stochastickým modelům úrokové míry, a to konkrétně Vašíčkovu modelu a CIR modelu úrokové míry. V teoretické části práce se nejdřív zaměříme na význam úrokových mír a definici krátkodobé úrokové míry. Následně si zavedeme a vysvětlíme základní pojmy ze stochastické analýzy. Potom už přejdeme k samotnému podrobnému popisu stochastických diferenciálních rovnic, jenž …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Reader: Mgr. David Kraus, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics