Bc. Jana Zajíčková

Diplomová práce

Vegetariánství jako jedna z konsekvencí animismu

Vegetarianism as one of the implications of animism
Anotace:
Diplomová práce „Vegetariánství jako jedna z konsekvencí animismu“ se zabývá významem vegetariánství z hlediska animismu. Otázkou je, do jaké míry animismus ovlivňuje vegetariánský způsob života. Základem práce je srovnání zákazu pojídání masa, tak jak byl vnímán v minulosti (starověký Egypt, Keltové, Slované, antika), a jak je vnímán v současnosti (hinduismus, buddhismus, křesťanství), především z …více
Abstract:
The thesis "Vegetarianism as one of the implications of animism" deals with the importance of vegetarianism in terms of animism. The question is to what extent the animism affects the vegetarian way of life. The basis of the work is the comparison of the non-meat-eating, as it was seen in the past (ancient Egypt, Celts, Slavs, antique), and how it is perceived in the present (Hinduism, Buddhism, Christianity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: ThMgr. Milan Klapetek
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta