Theses 

Systém drobných inovativních návrhů podávaných řadovými zaměstnanci – Bc. Jaroslav Hušner

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Jaroslav Hušner

Bakalářská práce

Systém drobných inovativních návrhů podávaných řadovými zaměstnanci

System of small innovative suggestions submitted by ordinary employees

Anotace: Bakalářská práce se zabývá systémy neustálého zlepšování použitých zejména ve výrobních firmách. Popisuje jejich opodstatnění zejména ve smyslu zvyšování konkurenceschopnosti firem. Detailněji zkoumá nástroje podávání zlepšovacích nápadů řadovými zaměstnanci ve firmě LEGO. Popisuje proces zavedení a následné změny z pohledu efektivity motivačních nástrojů, kde porovnává vlivy jednotlivých změn v procesu zejména v rámci odměňování zaměstnanců za podávání nápadů. Ověřuje vlivy změn v procesu z pohledu zaměstnanců pomocí dotazníkového šetření.

Abstract: The bachelor thesis deals with systems of continuous improvement, especially in the manufacturing sector. It describes their rationale, particularly in terms of enhancing the competitiveness of companies. In detail, the tool of contribution of innovative ideas of ordinary employees in company LEGO is researched. The thesis describes the process of implementation and subsequent changes in terms of the effectiveness of motivational tools, and subsequently compares the effects of various changes in the process, in particular in the context of rewarding employees for contribution ideas. It verifies the effects of changes in the process from the perspective of employees using a questionnaire.

Klíčová slova: inovace, kaizen, systém zlepšovacích návrhů, lean, procesní řízení, nástroje pro neustále zlepšování, konkurenceschopnost, motivace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Babka, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:03, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz