Bc. Kateřina Pokorná

Bachelor's thesis

Irské parlamentní volby 2016

Irish general elections 2016
Anotácia:
Bakalářská práce „Irské parlamentní volby 2016“ se věnuje analýze irských voleb do dolní komory parlamentu. V první části práce je popsán irský volební i stranický systém a metodologie, s jejíž pomocí budou zkoumány samotné výsledky voleb. Druhá část práce se zabývá samotnou analýzou. Nejprve je věnována kapitola volebním programům jednotlivých stran, poté jsou popsány výsledky voleb a porovnány s …viac
Abstract:
The bachelor thesis „Irish general elections 2016“is devoted to the analysis of Irish elections to lower house of parliament. The first part describes the Irish electoral and party systems, and also the methodology with the results will be examine with. Second part is focused on elections analysis. First there is chapter about elections programs of each party, afterwards the elections results are described …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Mudríková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií