Bc. Tomáš URBAN

Diplomová práce

Chladová odolnost hmyzu a sezónní změny ve složení sterolů a tokoferolů

Insect cold tolerance and seasonal changes in composition of sterols and tocopherols
Anotace:
Předkládaná práce se zabývala zkoumáním chladové odolnosti u hmyzu (Pyrrhocoris apterus), zvláště pak kvalitativním a kvantitativním složením a sezónními změnami v obsahu sterolů a tokoferolů v membránách. To zahrnovalo sběr jedinců, extrakci tkání, separaci, připravu vzorků a jejich analýzu. Podařilo se detekovat tři různé steroly (živočišný cholesterol, rostlinný kampesterol a sitosterol). Dále byly …více
Abstract:
Presented work focused on researching cold resistance in insects (Pyrrhocoris apterus), especially in qualitative and quantitative composition and seasonal changes in the content of tocopherols and sterols in membranes. Collection of samples, tissue extraction, separation, sample preparation and the final analysis was included. There were detected three different sterols (animal cholesterol, plant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012
Zveřejnit od: 14. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBAN, Tomáš. Chladová odolnost hmyzu a sezónní změny ve složení sterolů a tokoferolů. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 12. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mjejar mjejar/2
18. 12. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 12. 2012
Bulanova, L.
19. 12. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.