Ing. Petr Zajíc

Bakalářská práce

Informační povinnost a vyžadování informací od zákazníků při poskytování investičních služeb

Information Duty and Requesting Information from Customers during Investment Services Providing
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá informační povinností poskytovatele investičních služeb vůči zákazníkům a procesem získávání a vyhodnocování informací o zákaznících při poskytování investičních služeb. Cílem předkládané práce je analýza právní úpravy pravidel jednání poskytovatelů investičních služeb se zákazníky, resp. informování zákazníků a vyžadování informací od zákazníků při poskytování investičních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the information duty of investment service provider towards customers and with the process of requesting and evaluation of information about customers during providing them with investment services. The aim of the bachelor thesis is to analyze the legislation of the rules of conduct with customers, more precisely the analysis of informing customers and requesting information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a finance