Bc. Ida Zytka

Diplomová práce

Krizové řízení Integrovaného záchranného systému při hromadném neštěstí

Crises Management of an Integrated System in the Case of Mass Disaster
Anotace:
Diplomová práce na téma Krizové řízení IZS při hromadném neštěstí nabízí vhled do teoretických poznatků, informací o krizovém řízení, integrovaném záchranném systému a povodní jako typu hromadného neštěstí. Cílem této diplomové práce je upozornit na důležitost krizového řízení IZS, zjistit, co vedlo k přijetí krizového zákona a vzniku IZS, a nahlédnout tak do krizového řízení, systému i činnosti IZS …více
Abstract:
A thesis about Crisis management IZS during mass disaster offers insight into the theoretical knowledge, information about the crisis management, integrated rescue system and floods as a type of the mass disaster. The goal of this thesis is to highlight the importance of the crisis management IZS, to find out, what led to the adoption of the Crisis Act and the formate of the IZS, and look into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia