Mgr. Alexandra Volná

Diplomová práce

Kdo jsem já a kdo jsi ty: Výukový program zaměřený na problematiku Downova syndromu inspirovaný literární předlohou

Who am I and who are you: Education program focused on Down syndrome inspirated by literature story
Anotace:
Cílem této diplomové práce je tvorba a následná realizace výukového programu s použitím metod dramatické výchovy. Výukový program nese název Kdo jsem já a kdo jsi ty a je vytvořen s oporou knihy Domov pro Marťany. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na inkluzi a integraci ve školním prostředí, Downův syndrom, sociální dovednosti, sociální role a metody dramatické …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is creation and following realisation of education program which uses methods of drama education. The education program is called Who am I and who are you and theme is from book Domov pro Marťany. The thesis is divided in theoretical and practical part. Theoretical part is aimed at inclusion, integration at education environment, Down syndrom, social skills, social roles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta