Bc. Martin Trojan

Diplomová práce

Identity management ve společnosti

Identity Management in a Company
Anotace:
Úkolem této práce bylo popsat principy identity managementu, jeho specifika a přínosy zavedení do firem. Dále provést analýzu dostupných technologických řešení identity managementu a zmapovat jejich silné a slabé stránky. V praktické části bylo za cíl popsat integraci identity managementu nad vybranou platformou Microsoft Forefront Identity Manager u konkrétního klienta průmyslového partnera a zaměřit …více
Abstract:
Goal of this masters thesis was to describe the principles and paradigms of identity management and the specifics of integrating it to companies and large organizations. Perform an analysis of available technical solutions for identity management and describe their strenghts and weaknesses. The goal of the practical part was to describe the integration of identity management using Microsoft Forefront …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace