Jana GABRYŠOVÁ

Bakalářská práce

An Analysis of Promotional Opportunities at the International Congress and Exposition Waste-Luhacovice

An Analysis of Promotional Opportunities at the International Congress and Exposition Waste-Luhacovice
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti propagačních příležitostí na Mezinárodním kongresu a výstavě ODPADY-LUHAČOVICE. V teoretické části nejdříve zhodnotím teoretická a metodologická východiska marketingových komunikací a zaměřím se na veletrhy a výstavy, kde stručně popíši také jejich historii a vývoj. Praktická část začíná obecným zhodnocením významu propagace na veletrzích v rámci komunikačního …více
Abstract:
The goal of my bachelor thesis is to analyze possibilities of promotional opportunities at the International Congress and Exposition WASTE-LUHACOVICE. Theoretical background presents theoretical and methodological starting-points of marketing communication. I later focus on fair trades and exhibitions and briefly describe their history and evolution. The beginning of practical part relates to the significance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 19511

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Pospíšil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GABRYŠOVÁ, Jana. An Analysis of Promotional Opportunities at the International Congress and Exposition Waste-Luhacovice. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe