Patrik Budkovský

Bakalářská práce

Proč vysokoškolští studenti pracují při škole?

Why do university students work during their studies?
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Proč vysokoškolští studenti pracují při škole?“ je analýza faktorů, které vedou studenty vysokých škol k pracování při studiu. V první části práce na základě relevantní literatury rozebírám jak možné důvody kombinování studia a práce, tak pozitivní i negativní dopady této kombinace. Ve druhé části představuji zvolenou výzkumnou metodu, tedy dotazníkové šetření. Třetí část …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “Why do university students work during their studies?” is to analyze which factors lead university students to work during studies. The first part focuses on the reasons for combining studies and work and the main impact that it may bring. In the second part I present the chosen research method – the questionnaire survey. The third part focuses on the description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta