Bc. Petr Velan

Diplomová práce

Processing of a Flexible Network Traffic Flow Information

Processing of a Flexible Network Traffic Flow Information
Anotace:
Existuje několik široce používaných metod ukládání a zpracování dat síťových toků. Většina existujících nástrojů implementuje pouze protokol NetFlow v9, který není dostatečně flexibilní aby uspokojil rostoucí poptávku po rozšiřování sledovaných informací. Cílem této práce je zhodnotit různé přístupy ukládání a práce s flexibilnímy daty síťových toků ve formátu IPFIX. To zahrnuje vytvoření nástroje …více
Abstract:
There are several widely used methods of storing and processing network traffic flow data. Majority of existing tools implement only NetFlow v9 protocol, which is not flexible enough to encompass growing demand for additional flow information. The goal of this work is to assess different approaches of flexible flow data storage and manipulation in IPFIX format. It includes creation of a tool that implements …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Radek Krejčí
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.