Václav Buchbauer

Master's thesis

Projekt marketingové komunikace restauračního zařízení

Project of a restaurant's marketing communication
Abstract:
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací restaurace Kamera, která se nachází na pražském sídlišti Barrandov. Na základě analýzy stávající komunikace restauračního zařízení je navržen projekt na její zdokonalení. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, jako jsou marketing, marketingový mix, SWOT analýza, marketingová komunikace či marketingový výzkum. V praktické části práce je představena …more
Abstract:
The diploma thesis discusses a marketing communication of the restaurant "Kamera", located in Prague's district of Barrandov. Based on a thorough analysis of the current marketing communication, a new project of its improvement is proposed. The theoretical part defines the groundwork with basic terms as marketing, marketing mix, SWOT analysis, marketing communication, or marketing research. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Alois Surynek
  • Reader: Eva Kašparová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70552