Bc. Eliška Boublíková

Bakalářská práce

Podnikatelský plán a zakládání malého a středního podniku

Business Plan of a small or middle company
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro nově vznikající kočičí kavárnu ve Znojmě. Teoretická část se zabývá definicí podnikatelského plánu a popisem jeho struktury. Metody a analýzy popsané v teoretické části budou následně použity v části praktické, kde bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku, SWOT analýza, marketingový plán, finanční plán a hodnocení …více
Abstract:
The subject of bachelor thesis „Business Plan of a small or middle company“ is to process a business plan for a new cat café in Znojmo. The theoretical part is focused on describing business plan and its structure. Methods and analysis described in theoretical part will be used for creating of a business plan in practical part, including analysis of the external and internal environment of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Žák
  • Oponent: doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Podniková ekonomika a management / Podniková ekonomika a management