Karina DRÖSSLEROVÁ

Bakalářská práce

Eutanazie, nebo paliativní péče? Současný český etický diskurs.

Euthanasia, or palliative care? Czech contemporary ethical discourse.
Anotace:
Tato bakalářská práce má za cíl přiblížit současný stav etického diskursu v ČR a argumentací ohledně eutanazie a paliativní léčby. V úvodu se zabývá etymologií a historickou sémantikou pojmu eutanazie v klíčových historických obdobích, následuje objasnění pojmu v současné době. Dále vysvětluje kategorizaci a odlišení termínů v souvislosti s moderní diskuzí a s pokusy o ukotvení v rámci legislativy …více
Abstract:
This bachelor theses have the purpose of introducing current situation over ethical discourse in Czech Republic, regarding argumentation deciding between euthanasia and palliative care. In the introduction theses explains etymological and historical meaning of term euthanasia in crucial historical periods, followed by its actual meaning in modern era. Thesis also explains categorization and distinction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Vladimír Šiler

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRÖSSLEROVÁ, Karina. Eutanazie, nebo paliativní péče? Současný český etický diskurs.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie