David Šimko

Diplomová práce

Lokalizace Vstupního profilu normy ISO/IEC 29110 do češtiny a jeho publikace v Eclipse Process Framework Composer

Localization Entry profile of ISO/IEC 29110 standard and its publication in Eclipse Process Framework Composer
Anotace:
Cílem diplomové práce je lokalizovat, přizpůsobit, realizovat a publikovat anglickou verzi Vstupního profilu normy ISO/IEC 29110 v nástroji na správu metodik Eclipse Process Framework Composer, s využitím vlastní metodiky realizace tak, aby profil byl dostupný české odborné veřejnosti. Cíle jsou dosaženy převedením Vstupního profilu v nástroji Eclipce Process Framework Composer do webové podoby. Prvním …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is translation, customization, realization and publication English version of Entry profile which is part of ISO/IEC 29110 in Eclipse Process Framework Composer tool with own methodology of realization so that profile will be available to Czech expert public. The goals are achieved by conversion of Entry Profile in Eclipse Process Framework Composer tool into web form. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Jan Mittner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45243