Bc. Barbora Míšková

Master's thesis

Firemní kultura a interní komunikace

Corporate culture and internal communication
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou firemní kultury a interní komunikace. V jaké míře jsou pro společnost zásadní a jakými nástroji je možné dosahovat jejich cílů a strategií. V teoretické části se autor zabývá prvky, nástroji, podstatou a strukturou firemní kultury. Dále rozebírá téma interní komunikace, kde se zaměřuje především na formy a prostředky interní komunikace, její nástroje a bariéry …more
Abstract:
Abstract This masters’ thesis focuses on issues regarding corporate culture and internal communication. Specifically, to what extent they are essential for society and what tools can be used to achieve its strategic goals. In the theoretical part, author deals with elements, tools, essence and structure of corporate culture. Topic of internal communication is also discussed ,where the main focus is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní