Bc. Lucie Ondrová

Bakalářská práce

Ženské postavy v prózách Zdeny Salivarové

Female Characters in Prose by Zdena Salivarová
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ženských postav ve vybraných prozaických dílech Zdeny Salivarové, jako je například Honzlová (1972), Nebe, peklo, ráj (1976) nebo Hnůj země (1994). Práce se zaměřuje na způsob zobrazení ženských postav, na jejich funkci, roli a postavení. Postupy a charakteristiky literárních postav, které užívá ve své prozaické tvorbě, budou studovány s využitím narativní …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the problematics of female characters in selected prosaic writings of Zdena Salivarová, such as Honzlová (1972), Nebe, peklo, ráj (1976) or Hnůj země (1994). The thesis is focused on the means of representation of female characters, their function, role and position. Procedures and characteristics of the literary characters, which the author uses in her prosaic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. David Kroča, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta