Theses 

Renaissance theatre in England and its comparison with the theatre in the Czech Lands in the Renaissance period – Bc. Lucie Pupalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Lucie Pupalová

Bakalářská práce

Renaissance theatre in England and its comparison with the theatre in the Czech Lands in the Renaissance period

Renaissance theatre in England and its comparison with the theatre in the Czech Lands in the Renaissance period

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem renesančního divadla v Anglii a v Českých zemích a jejich porovnáním. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola stručně popisuje historický vývoj divadla v Evropě před obdobím renesance. Následující dvě kapitoly nastiňují historický vývoj divadla za období renesance v obou zemích. Poslední kapitola nabízí porovnání těchto dvou divadelních vývojů a hledá, v čem se podobaly a v čem byly naopak rozdílné.

Abstract: This Bachelor thesis focuses on the development of theatre in the period of Renaissance in England and in the Czech Lands as well as on their comparison. The thesis is divided into four main chapters. The first chapter briefly describes the theatre development in Europe prior to the Renaissance period. The following two chapters outline the theatre development of Renaissance theatre in both compared countries. The last chapter provides a comparison of these two theatre developments and seeks for similarities and differences between them.

Keywords: theatre, drama, Renaissance, development, history, England, Czech Lands, divadlo, renesance, vývoj, historie, Anglie, České země

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz