Bc. Vladimír Alfery

Diplomová práce

Systém pro automatickou detekci zpožděných letů a dopad na itineráře cestujících

System for automated detection of delayed flights and the effect on travel itineraries
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem možných problémů v letecké dopravě se zaměřením na dopravu s využitím více nespolupracujících leteckých společností. Práce obsahuje porovnání současných řešení získávání informací o problémech cestujících při přestupech, ale také návrh a implementaci nového řešení proaktivní detekce problémů. Aplikace pro detekci využívá dostupná data a vlastní algoritmus pro …více
Abstract:
The topic of this thesis is possible problems in air transportation with a focus on transportation using more non-cooperating airlines. The work includes a comparison of current solutions for acquiring information about passengers’ problems during transfers but also the design and implementation of a new solution for proactive problem detection. The application uses available data and its own algorithm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vaškových

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma